Giới thiệu

     Công ty giải pháp Tài nguyên Môi trường TMS chuyên cung cấp các giải pháp và thiết bị giám sát tự động, vận hành từ xa ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong quản lý Công ty giải pháp Tài nguyên Môi trường TMS chuyên cung cấp các giải pháp và thiết bị giám sát tự động, vận hành từ xa ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong quản lý Tài nguyên và Môi trường. Chúng tôi luôn đảm bảo đáp ứng pháp lý cho doanh nghiệp theo hệ thống pháp luật của nhà nước trong giám sát và vận hành hoạt động của doanh nghiệp; Thiết kế các kế hoạch giám sát môi trường liên quan đến việc lựa chọn điểm xuất phát phù hợp và đặt ra các mục tiêu để đẩy nhanh tiến độ có thể được kết quả một cách đáng tin cậy. Các mục tiêu đó có thể đo lường sự tuân thủ các quy định về môi trường, hiệu quả của các hành động thực thi hoặc chỉ đơn thuần là những thay đổi theo thời gian. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp vật tư, giám sát và vận hành trong quản lý tài nguyên nước, giám sát xả thải, giám sát chất lượng nước, giám sát an toàn đập, an toàn hạ du và các dịch vụ tư vấn pháp lý trong ngành quản lý Tài nguyên và Môi trường

0+

Dự án hoàn thành

0+

Năm kinh nghiệm

0+

Kỹ sư chuyên nghiệp

0+

Các bên đối tác

Đối tác